सेतू प्रश्नपत्रिका नावासहित मिळवा एका मिनिटात.

खाली दिलेल्या फॉर्म द्वारे आपण सेतू अभ्यास क्रमाच्या प्रश्न पत्रिका शाळा व विद्यार्थ्याच्या नावासहीत मिळवू शकता लगेचच. त्यासाठी खाली दिलेला फॉर्म भरा आणि आपल्या प्रश्न पत्रिका मिळवा. या प्रश्न पत्रिका आपणास हि माहिती भरल्यानंतर आपल्या शाळेच्या व विद्यार्थ्याच्या नावासहित pdf […]

Read more →

इयत्ता दुसरी | गणित | प्रश्न सराव |मराठी माध्यम

१.चला शोधूया वेगवेगळे आकार …….. १ २१.संख्यं ाचा लहानमोठेपणा …………… ३६ २.चला हाताळूया भौमिति क आकार ….. २ २२.संख्ये चे शेजारी : लगतची मागची ३.गंमत रेषेची………………………. ६ व पुढची संख्या ………………….. ३८ ४.चला ओळखूया भौमिति क आकृत्या …. ८ २३.संख्यां […]

Read more →
error: तुम्ही या वेबसाईट वरील घटक कॉपी करू शकत नाही.