अपघाती विमा

समूह विमा संरक्षण

विमा संरक्षण : यामध्ये अपघाती विमा संरक्षण , हवाई विमा संरक्षण चा समावेश असतो. हे विमा संरक्षण कितीचे आहे हे त्या वेतन बचत खात्यावरच अवलंबून असते. हे विमा संरक्षण साठी बँक एका विमा कंपनीशी करार करते आणि ती विमा कंपनी […]

Read more →

वेतन बचत योजना

वेतन बचत योजनेचे नाव : विविध कारणासाठी प्रयेक बंकेचे वेतन बचत खात्याचे वेगवेगळे प्रकार असतात आणि त्याच्या सुविधाही वेगवेगळ्या असतात. काही प्रसंगी आपल्याला जास्त सुविधेचे खाते एखादा बँक कर्मचारी दखवू शकतो आणि आपल्याला लागू असेल तेच खाते तो आपल्याला देवू शकतो. […]

Read more →

उपयुक्त ५ शैक्षणिक अप्लिकेशन

शैक्षणिक कामकाजासाठी विद्यार्थ्याना काही मोफत शैक्षणिक अप्लिकेशन उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. शिक्षण क्षेत्रातील काही अभ्यासू आणि तंत्रज्ञानाची जाण असणारे शिक्षक सुद्धा आहेत. ज्यांनी अशा प्रकारचे शैक्षणिक अप्लिकेशन उपलब्ध करून दिले आहेत. आम्ही केलेल्या सर्वेक्षणानुसार आणि आमच्या काही ,मानकानुसार आम्ही […]

Read more →
error: तुम्ही या वेबसाईट वरील घटक कॉपी करू शकत नाही.