अग्गोबाई ढग्गोबाई | इ. पहिली Quiz | बालभारती online test

1. बडबड कोण करत आहे?

 
 
 
 

2. गरागरा कोण फिरतो आहे?

 
 
 
 

3. अग्गोबाई ढग्गोबाई ही कविता कोणी लिहिली?

 
 
 
 

4. कोणाच्या पाठीवर चमचम छडी बसते आहे?

 
 
 
 

5. ढगाला कशाची झळ लागली?

 
 
 
 

6. तोऱ्यामध्ये कोण उभी आहे?

 
 
 
 

7. डुंबायला बेडूक कशाचा तलाव करणार आहेत?

 
 
 
 

8. पाण्याची धार कोणाच्या डोळ्याला लागली आहे?

 
 
 
 

Question 1 of 8

फक्त क्लिक करून हा भाग शेअर करा.