अग्गोबाई ढग्गोबाई | इ. पहिली Quiz | बालभारती online test

1. पाण्याची धार कोणाच्या डोळ्याला लागली आहे?

 
 
 
 

2. कोणाच्या पाठीवर चमचम छडी बसते आहे?

 
 
 
 

3. ढगाला कशाची झळ लागली?

 
 
 
 

4. डुंबायला बेडूक कशाचा तलाव करणार आहेत?

 
 
 
 

5. गरागरा कोण फिरतो आहे?

 
 
 
 

6. अग्गोबाई ढग्गोबाई ही कविता कोणी लिहिली?

 
 
 
 

7. बडबड कोण करत आहे?

 
 
 
 

8. तोऱ्यामध्ये कोण उभी आहे?

 
 
 
 

Question 1 of 8

फक्त क्लिक करून हा भाग शेअर करा.