आई मला दे ना | इ. पहिली Quiz | बालभारती online test

1. चित्र बघ. नाव सांग.

 
 
 
 

2. चित्र ओळखा.

 
 
 
 

3. चित्र बघ.नाव सांग.

 
 
 
 

4. चित्र बघ. नाव सांग.

 
 
 
 

5. मोटार घेऊन काय होईन, असे मुलगा म्हणत आहे?

 
 
 
 

6. चित्र बघ.नाव सांग.

 
 
 
 

7. बाहुली घेऊन काय करीन, असे मुलगी म्हणत आहे?

 
 
 
 

8. चित्र बघ.नाव सांग.

 
 
 
 

9. चित्र ओळखा.

 
 
 
 

10. विमान घेऊन काय होईन, असे मुलगी म्हणत आहे?

 
 
 
 

Question 1 of 10

फक्त क्लिक करून हा भाग शेअर करा.