इयत्ता तिसरी- बालभारती- प्रश्न सराव- मराठी माध्यम

पाठाचे नाव लेखक / कवी
१.रानवेडी
आम्ही चित्र वाचतो
२. वासाची किंमत
३. पडघमवरती टिपरी पडली (कविता)
आम्ही बातमी वाचतो.
आम्ही असेही बोलतो.
४. पाणी किती खोल ?
५. एकदा गंमत झाली.
६. हिक्के होक्के मरांग उरस्काट (कविता)
आम्ही कविता करतो.
७. मुग्धा लिहू लागली.
कोण बोलत ते आम्ही शोधतो.
८. ते अमर हुतात्मे झाले ! (कविता)
९. शेरास सव्वाशेर
आम्ही चित्र वाचतो
१०. आमचा शब्दकोश
आम्ही गोष्ट पूर्ण करतो.
११. स्वच्छतेचे प्रसारक , संत गाडगेबाबा.
१२. प्रवास कच-याचा
पाठाचे नावलेखक/कवी
१३.प्रकाशातले तारे तुम्ही (कविता)
आम्ही जाहिरात वाचतो.
आम्ही पुस्तक बनवतो.
१४. खजिना शोध
१५. सुट्टीच्या दिवसात (कविता)
आम्ही आमचे अनुभव लिहितो.
१६. सण – आनंदाचा क्षण
आम्ही असेही बोलतो.
१७. रानपाखारा (कविता)
आंम्ही फलक वाचतो.
१८. मजेशीर होड्या
आम्ही चित्रावरून गोष्ट लिहितो.
आम्ही असे खेळ खेळतो.
१९. सुगी (कविता)
२०. एक भारतीय संशोधक
आम्ही चित्र वाचतो.
२१. दोस्त (कविता)
२२. मधमाशीने केली कमाल !
२३. रमाई भिमराव आंबेडकर
२४. ट्राफिक दादा (कविता)
आम्ही नकाशा वाचतो.
२५. चित्रे.
२६. रोपटे
आम्ही माहिती मिळवतो.
फक्त क्लिक करून हा भाग शेअर करा.