गाडी आली गाडी आली | इ. पहिली Quiz | बालभारती online test

1. वसईच्या गाडीतून काय भरून आणली आहेत?

 
 
 
 

2. डाळिंबसाठी प्रसिद्ध ठिकाण तुम्हाला माहित आहे काय?

 
 
 
 

3. संत्र्यासाठी प्रसिद्ध ठिकाण कोणते?

 
 
 
 

4. काश्मीरच्या गाडीतून काय भरून आणली आहेत?

 
 
 
 

5. नागपूरच्या गाडीतून काय भरून आणली आहेत?

 
 
 
 

6. केळीसाठी प्रसिद्ध ठिकाण कोणते?

 
 
 
 

7. सफरचंदसाठी प्रसिद्ध ठिकाण कोणते?

 
 
 
 

8. या कवितेत कशाची माहिती दिलेली आहे?

 
 
 
 

9. कोकणातील गाडीतून काय भरून आणली आहेत?

 
 
 
 

10. आंब्यासाठी प्रसिद्ध ठिकाण कोणते?

 
 
 
 

Question 1 of 10

फक्त क्लिक करून हा भाग शेअर करा.