जत्रा | इ. पहिली Quiz | बालभारती online test

1. चित्र बघ. नाव सांग.

 
 
 
 

2. चित्र बघ. नाव सांग.

 
 
 
 

3. चित्रातील दुकान कशाचे आहे?

 
 
 
 

4. चित्रातील व्यक्ती काय विकत आहे?

 
 
 
 

5. चित्र बघ. नाव सांग.

 
 
 
 

6. चित्र बघ. नाव सांग.

 
 
 
 

7. चित्र बघ. नाव सांग.

 
 
 
 

8. चित्र बघ. नाव सांग.

 
 
 
 

9. चित्र बघ. नाव सांग.

 
 
 
 

10. चित्रातील दुकान कशाचे आहे?

 
 
 
 

Question 1 of 10

फक्त क्लिक करून हा भाग शेअर करा.