झोपाळा गेला उडून | इ. पहिली Quiz | बालभारती online

1. झोपाळ्यावर कोण झोके घेऊ लागले?

 
 
 
 

2. चित्रात एकूण किती मुले दिसत आहेत?

 
 
 
 

3. खांबांना काय बांधले?

 
 
 
 

4. बाईंच्या समोर किती मुले आहेत?

 
 
 
 

5. तळ्यात किती बेडूक होते?

 
 
 
 

6. झोपाळा कशाचा तयार झाला?

 
 
 
 

7. हे चित्र कुठले असेल?

 
 
 
 

8. अचानक काय उडू लागले?

 
 
 
 

9. ते खांब नसून काय होते?

 
 
 
 

10. शाळेच्या भिंतीचा रंग कोणता आहे?

 
 
 
 

Question 1 of 10

फक्त क्लिक करून हा भाग शेअर करा.