पाउस | इ. पहिली Quiz | बालभारती online test

1. आकाशात काय जमा झाले होते?

 
 
 
 

2. पाण्याचे थेंब पडताना पाहून कोणाला मजा वाटली?

 
 
 
 

3. ऊन पडले की कोण तापते?

 
 
 
 

4. दिनू कोठे निघाला होता?

 
 
 
 

5. ढग कशाचे तयार होतात?

 
 
 
 

6. थोड्या वेळातच कशाला सुरुवात झाली?

 
 
 
 

7. आकाशातून खाली काय येत होते?

 
 
 
 

8. वाफ कशाची तयार होते?

 
 
 
 

Question 1 of 8

फक्त क्लिक करून हा भाग शेअर करा.