पान क्र. १४

खालीलपैकी दिलेल्या शब्दातील क हे अक्षर ज्या शब्दामध्ये आले आहे तो शब्द निवडा

फक्त क्लिक करून हा भाग शेअर करा.