मांजराची गंमत | इ. पहिली Quiz | बालभारती online test

1. चित्र ओळखा.

 
 
 
 

2. चित्र ओळखा.

 
 
 
 

3. मांजर भांड्यात काय घेत आहे?

 
 
 
 

4. चित्र ओळखा.

 
 
 
 

5. चित्रातील मांजराला कोण दिसले?

 
 
 
 

6. चित्र ओळखा.

 
 
 
 

7. चित्र बघ.नाव सांग.

 
 
 
 

8. चित्र ओळखा.

 
 
 
 

9. चित्र बघ.नाव सांग.

 
 
 
 

10. चित्र ओळखा.

 
 
 
 

Question 1 of 10

फक्त क्लिक करून हा भाग शेअर करा.