माझा घोडा | इ. पहिली Quiz | बालभारती online test

1. चित्रातील प्राण्याचे नाव काय?

 
 
 
 

2. किती अरण्ये व समुद्र घोडा एका दमात ओलांडतो?

 
 
 
 

3. माझा घोडा ही कविता कोणी लिहिली आहे?

 
 
 
 

4. माझा घोडा काय उखडून टाकतो?

 
 
 
 

Question 1 of 4

फक्त क्लिक करून हा भाग शेअर करा.