माझी शाळा | इ. पहिली Quiz | बालभारती online test

1. चित्रात एकूण किती मुले दिसत आहेत?

 
 
 
 

2. बाईंच्या समोर किती मुले आहेत?

 
 
 
 

3. हे चित्र कुठले असेल?

 
 
 
 

4. शाळेच्या भिंतीचा रंग कोणता आहे?

 
 
 
 

Question 1 of 4

फक्त क्लिक करून हा भाग शेअर करा.