माझे कुटुंब | इ. पहिली Quiz | बालभारती online test

1. आजी-आजोबा कुठे बसले आहेत?

 
 
 
 

2. झाडाला पाणी कोण घालत आहे?

 
 
 
 

3. मुलगीचा दादा कोणता खेळ खेळत आहे?

 
 
 
 

Question 1 of 3

फक्त क्लिक करून हा भाग शेअर करा.