माझे पान | इ. पहिली Quiz | गणित online test

1. गाईच्या पाठीवर कोण बसले आहे?

 
 
 
 

2. खालील चित्रात नसलेला प्राणी ओळखा.

 
 
 
 

3. तळ्याच्या शेजारी कोण नाही?

 
 
 
 

4. जिराफाच्या तोंडात काय आहे?

 
 
 
 

5. चित्रातील पाण्यात न राहणारा प्राणी कोणता?

 
 
 
 

6. चित्रातील मान लांब असलेला प्राणी कोणता?

 
 
 
 

7. चित्रातील झाडावर कोणता प्राणी आहे?

 
 
 
 

Question 1 of 7

फक्त क्लिक करून हा भाग शेअर करा.