मी आहे असा – पान २१ -दुसरी

  • खाली दिलेल्या माहितीला दिलेल्या तक्त्यामध्ये ओढून नेऊन भरा.
  • आपल्या माउसने सदर शब्द फक्त उचला आणि दिलेल्या तक्त्यात नेऊन टाका.
  • जो शब्द उचलला जातो तो कोणत्या रकान्यात चपखल बसतो ते पहा आणि तेथे नेऊन ठेवा.
  • येथे शब्द ठेवण्यासाठी कोणताही क्रम नाही.
फक्त क्लिक करून हा भाग शेअर करा.