रेघ लहान झाली | इ. पहिली Quiz | बालभारती online test

1. चालता चालता अचानक कोण थांबले?

 
 
 
 

2. चतुर कोण आहे?

 
 
 
 

3. बादशहाने रेघ लहान करायला कोणाला सांगितले?

 
 
 
 

4. बादशहाने रेघ लहान करताना काय करायचे नाही असे बिरबलाला सांगितले?

 
 
 
 

5. अकबरासोबत फिरायला कोण गेले होते?

 
 
 
 

6. बादशहाने बोटाने रेघ कोठे मारली?

 
 
 
 

7. बिरबलाने रेघ लहान कशी केली?

 
 
 
 

8. लहान’ या शब्दाला विरुध्द शब्द कोणता?

 
 
 
 

9. बादशहा फिरायला कोठे गेले असतील?

 
 
 
 

10. बादशहा फिरायला कोठे गेले असतील हे कशावरून समजेल?

 
 
 
 

Question 1 of 10

फक्त क्लिक करून हा भाग शेअर करा.