रेघ लहान झाली | इ. पहिली Quiz | बालभारती online test

1. चतुर कोण आहे?

 
 
 
 

2. बादशहाने रेघ लहान करायला कोणाला सांगितले?

 
 
 
 

3. बादशहाने रेघ लहान करताना काय करायचे नाही असे बिरबलाला सांगितले?

 
 
 
 

4. बादशहाने बोटाने रेघ कोठे मारली?

 
 
 
 

5. बादशहा फिरायला कोठे गेले असतील हे कशावरून समजेल?

 
 
 
 

6. बिरबलाने रेघ लहान कशी केली?

 
 
 
 

7. लहान’ या शब्दाला विरुध्द शब्द कोणता?

 
 
 
 

8. अकबरासोबत फिरायला कोण गेले होते?

 
 
 
 

9. बादशहा फिरायला कोठे गेले असतील?

 
 
 
 

10. चालता चालता अचानक कोण थांबले?

 
 
 
 

Question 1 of 10

फक्त क्लिक करून हा भाग शेअर करा.