लोठेबाबा | इ. पहिली Quiz | बालभारती online test

1. काम शब्द ऐकताच येतो मला …………..

 
 
 
 

2. लोठेबाबा रात्री किती तास झोपतात?

 
 
 
 

3. दिवसा आठ तास कोण झोपते?

 
 
 
 

4. लोठेबाबा दिवसा किती तास झोपतात?

 
 
 
 

5. लोठेबाबा किती किलो पुऱ्या खातात?

 
 
 
 

6. पाच लीटर दुधासंगे दहा किलो …………..

 
 
 
 

7. लोठेबाबा किती लिटर दुध पितात?

 
 
 
 

8. कोणता शब्द ऐकल्यावर लोठेबाबांना घाम येतो?

 
 
 
 

Question 1 of 8

फक्त क्लिक करून हा भाग शेअर करा.