वाचनपाठ १ | इ. पहिली Quiz | बालभारती online test

1. चित्र बघा व नाव ओळखा.

 
 
 
 

2. खालील शब्दांमध्ये ‘र’ हे अक्षर असणारे किती शब्द आहेत?

 
 
 
 

3. खालील शब्दांमध्ये ‘ई’ हे अक्षर असणारे किती शब्द आहेत?

 
 
 
 

4. चित्र बघा व नाव ओळखा.

 
 
 
 

5. चित्र बघा व नाव ओळखा.

 
 
 
 

6. खालील प्रत्येक शब्दामध्ये काय समाविष्ट आहे?

 
 
 
 

7. चित्र बघा व नाव ओळखा.

 
 
 
 

8. चित्र बघा व नाव ओळखा.

 
 
 
 

9. चित्र बघा व नाव ओळखा.

 
 
 
 

10. चित्र बघा व नाव ओळखा.

 
 
 
 

Question 1 of 10

फक्त क्लिक करून हा भाग शेअर करा.