वाचनपाठ २ | इ. पहिली Quiz | बालभारती online test

1. खालील चित्रातून कोणते वाक्य तयार होणार नाही?

 
 
 
 

2. चित्र पहा. नाव सांगा.

 
 
 
 

3. चित्र पहा. नाव सांगा.

 
 
 
 

4. खालील चित्रातून कोणते वाक्य तयार होणार नाही?

 
 
 
 

5. चित्र पहा. नाव सांगा.

 
 
 
 

6. खालील चित्रातून कोणते वाक्य तयार होणार नाही?

 
 
 
 

7. चित्र पहा. नाव सांगा.

 
 
 
 

8. मात्रा उच्चाराचा नसलेला शब्द ओळखा. जसे -केस

 
 
 
 

9. चित्र पहा. नाव सांगा.

 
 
 
 

10. मात्रा उच्चाराचा नसलेला शब्द ओळखा. जसे -केस

 
 
 
 

Question 1 of 10

फक्त क्लिक करून हा भाग शेअर करा.