वाचनपाठ ४ | इ. पहिली Quiz | बालभारती online test

1. खालील घटनाक्रमात सुरुवातीला काय येईल?

 
 
 
 

2. शब्दातील पहिल्या अक्षराला काना दिल्यावर कोणता शब्द अर्थपूर्ण बनणार नाही?

 
 
 
 

3. शब्दातील पहिल्या अक्षराला एक मात्रा दिल्यावर कोणता शब्द अर्थपूर्ण बनणार नाही?

 
 
 
 

4. शब्दातील पहिल्या अक्षरावर अनुस्वार दिल्यावर कोणता शब्द अर्थपूर्ण बनणार नाही?

 
 
 
 

5. शब्दातील पहिल्या अक्षरावर अनुस्वार दिल्यावर कोणता शब्द अर्थपूर्ण बनणार नाही?

 
 
 
 

6. बाजारातुन भेंडी, टोमॅटो……………

 
 
 
 

7. शब्दातील पहिल्या अक्षराला पहिली वेलांटी दिल्यावर कोणता शब्द अर्थपूर्ण बनणार नाही?

 
 
 
 

8. शब्दातील पहिल्या अक्षरावर अनुस्वार दिल्यावर कोणता शब्द अर्थपूर्ण बनणार नाही?

 
 
 
 

9. खालील घटनाक्रमात सर्वात शेवटी काय येईल?

 
 
 
 

10. घरी लवकर परत ……………

 
 
 
 

Question 1 of 10

फक्त क्लिक करून हा भाग शेअर करा.