वेड कोकरू | इ. पहिली Quiz | बालभारती online test

1. वेगळा पर्याय ओळखा?

 
 
 
 

2. वेडं कोकरु कोणाच्या कुशीत शिरलं?

 
 
 
 

3. वेगळा पर्याय ओळखा?

 
 
 
 

4. वेगळा पर्याय ओळखा?

 
 
 
 

5. वेडं कोकरू काय बघून भ्यालं?

 
 
 
 

6. वेगळा पर्याय ओळखा?

 
 
 
 

7. वेडं कोकरु ही कविता कोणी लिहिली आहे?

 
 
 
 

8. वेगळा पर्याय ओळखा?

 
 
 
 

9. काय दिसल्यावर वेडं कोकरू हसलं?

 
 
 
 

10. वेगळा पर्याय ओळखा?

 
 
 
 

Question 1 of 10

फक्त क्लिक करून हा भाग शेअर करा.