शब्दखेळ | इ. पहिली Quiz | बालभारती online test

1. चित्र बघा व नाव ओळखा.

 
 
 
 

2. तो’ च्या गटात न येणारा शब्द ओळखा.

 
 
 
 

3. चित्र बघा व नाव ओळखा.

 
 
 
 

4. चित्र बघा व नाव ओळखा.

 
 
 
 

5. ती’ च्या गटात न येणारा शब्द ओळखा.

 
 
 
 

6. चित्र बघा व नाव ओळखा.

 
 
 
 

7. ते’ च्या गटात न येणारा शब्द ओळखा.

 
 
 
 

8. चित्र बघा व नाव ओळखा.

 
 
 
 

Question 1 of 8

फक्त क्लिक करून हा भाग शेअर करा.