स,पआणि ऊ ची ओळख | इ. पहिली Quiz | बालभारती online test

1. चित्र बघ. नाव सांग.

 
 
 
 

2. चित्र ओळखा.

 
 
 
 

3. चित्र बघ.नाव सांग.

 
 
 
 

4. चित्र ओळखा.

 
 
 
 

5. चित्र बघ.नाव सांग.

 
 
 
 

6. चित्र ओळखा.

 
 
 
 

7. चित्र बघ. नाव सांग.

 
 
 
 

8. चित्र ओळखा.

 
 
 
 

9. चित्र ओळखा.

 
 
 
 

10. चित्र ओळखा.

 
 
 
 

Question 1 of 10

फक्त क्लिक करून हा भाग शेअर करा.