१०. वस्त्र | इ. चौथी Quiz | परिसर अभ्यास १ online test

1. हवामान नुसार कपड्या मध्ये विविधता आढळते यानुसार अयोग्य जोडी ओळखा?

 
 
 
 

2. अस्वच्छ कपडे धुण्यासाठी कसला वापर केला जातो?

 
 
 
 

3. नायलॉन व रेयान हे कापड कोणत्या पदार्था पासून बनते?

 
 
 
 

4. कोणत्या सध्या यंत्राच्या सहाय्याने आपणास कापसा पासून सुत काढता येतो?

 
 
 
 

5. जुन्या व फाटक्या कपड्यांच्या पुंर्वापाराने काय बनवता येते?

 
 
 
 

6. कापड विन्यास आवश्यक ते धागे आपण कोठून मिळवू शकतो अयोग्य पर्याय ओळखा?

 
 
 
 

7. जुने कपडे देऊन त्या बदल्यात भांडी देणाऱ्या व्यावसायिक म्हणजे —-?

 
 
 
 

8. पुढील पैकी सुयांच्या सहाय्याने विणलेल्या कापडाचा प्रकार कोणता?

 
 
 
 

9. कपडे स्वच्छ करण्यासाठी वापरण्यात येणारी नैसर्गिक वस्तू कोणती?

 
 
 
 

10. कपड्याच्या लगद्यापासून बनलेला कागद कशासाठी वापरला जातो?

 
 
 
 

Question 1 of 10

फक्त क्लिक करून हा भाग शेअर करा.