१२. आपली अन्नाची गरज

खाली दिलेल्या या घटकावर आधारीत प्रश्न व त्याचे चार पर्याय दिले आहेत. ज्यावेळी Next बटनावर क्लिक कराल त्याचवेळी पुढील प्रश्न दिसेल. प्रश्न व उत्तर त्याच त्या क्रमांकावर येणार नाहीत. दुसऱ्या वेळी जेव्हा प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न कराल त्यावेळी प्रश्न व उत्तराचा क्रमांक बदललेला दिसेल.

1. आपण कोणता आहार घ्यावा

 
 
 
 

2. गुळ धान्याचाी भरड आणि पेंड पाण्यात एकत्र कालवुन ते मिश्रण तयार होते त्या मिश्रणास काय म्हणतात?

 
 
 
 

3. तेल बियापासुन तेल काढुन तयार झालेल्या चोथ्यास काय म्हणतात?

 
 
 
 

4. कोणते सजीव स्वताचे अन्न स्वता तयार करतात?

 
 
 
 

5. कावळे काय खातात?

 
 
 
 

6. फुलपाखरे आपली भुक कशी भागवतात?

 
 
 
 

7. कोणाच्या अन्नावर संपुर्ण सजीव सृष्टी अवलंबुन आहे?

 
 
 
 

8. वनस्पती कोणाच्या मदतीने स्वताचे अन्न स्वत तयार करतात?

 
 
 
 

9. कोणता प्राणी माणसाचे रक्त शोषुन घेतात?

 
 
 
 

10. कशामुळे आपल्या शरीराची वाढ होते?

 
 
 
 

Question 1 of 10

फक्त क्लिक करून हा भाग शेअर करा.