१२. ६ ची ओळख व लेखन | इ. पहिली Quiz | गणित online test

1. चित्रात किती चांदण्या आहेत ते सांग.

 
 
 
 

2. चित्रात किती चांदण्या आहेत ते सांग.

 
 
 
 

3. ९ संख्या असणाऱ्या चित्राला क्लिक कर.

 
 
 
 

4. ८ संख्या असणाऱ्या चित्राला क्लिक कर.

 
 
 
 

5. चित्रात किती गुलाब आहेत ते सांग.

 
 
 
 

6. ७ संख्या असणाऱ्या चित्राला क्लिक कर.

 
 
 
 

7. ५ संख्या असणाऱ्या चित्राला क्लिक कर.

 
 
 
 

8. चित्रात किती चांदण्या आहेत ते सांग.

 
 
 
 

9. चित्रात किती गुलाब आहेत ते सांग.

 
 
 
 

10. ६ संख्या असणाऱ्या चित्राला क्लिक कर.

 
 
 
 

Question 1 of 10

फक्त क्लिक करून हा भाग शेअर करा.