१३. स्वच्छतेचे प्रसारक संत गाडगेबाबा | इ. तिसरी |

1. गाडगेबाबांची देवपूजा कोणती?

 
 
 
 

2. वयाच्या कोणत्या वर्षी गाडगेबाबांनी घरादाराचा त्याग केला?

 
 
 
 

3. वडील वारल्यानंतर त्याची आई त्याला घेवून कोणाकडे गेली?

 
 
 
 

4. गाडगेबाबांनी अनाथ अपंग लोकांसाठी काय चालू केले?

 
 
 
 

5. गाडगे महाराजांचा जन्म कोठे झाला?

 
 
 

6. डेबुला कशाची हौस होती?

 
 
 
 

7. गाडगेबाबांनी सदावर्ते कोणत्या लोकांसाठी चालू केली?

 
 
 
 

8. गाडगेबाबा कीर्तन कोठे कोठे करायचे?

 
 
 
 

9. गाडगेबाबांची देवपूजा कोणती?

 
 
 
 

10. वयाच्या कोणत्या वर्षी गाडगेबाबांनी घरादाराचा त्याग केला?

 
 
 
 

11. गाडगे महाराजांचा जन्म कोठे झाला?

 
 
 
 

12. डेबुला कशाची हौस होती?

 
 
 
 

13. गाडगेबाबांनी अनाथ अपंग लोकांसाठी काय चालू केले?

 
 
 
 

14. गाडगेबाबांच्या आई-बाबांनी त्यांचे कोणते नाव ठेवले होते?

 
 

15. गाडगेबाबा कोठेही गेल्यावर तेथे स्वच्छता करणेसाठी काय मागत ?

 
 
 
 

16. गाडगेबाबांच्या आई-बाबांनी त्यांचे कोणते नाव ठेवले होते?

 
 
 
 

Question 1 of 16

फक्त क्लिक करून हा भाग शेअर करा.