१३. स्वच्छतेचे प्रसारक संत गाडगेबाबा | इ. तिसरी |

1. डेबुला कशाची हौस होती?

 
 
 
 

2. गाडगेबाबांनी अनाथ अपंग लोकांसाठी काय चालू केले?

 
 
 
 

3. वयाच्या कोणत्या वर्षी गाडगेबाबांनी घरादाराचा त्याग केला?

 
 
 
 

4. गाडगेबाबांची देवपूजा कोणती?

 
 
 
 

5. गाडगेबाबांनी अनाथ अपंग लोकांसाठी काय चालू केले?

 
 
 
 

6. वयाच्या कोणत्या वर्षी गाडगेबाबांनी घरादाराचा त्याग केला?

 
 
 
 

7. गाडगेबाबांची देवपूजा कोणती?

 
 
 
 

8. गाडगे महाराजांचा जन्म कोठे झाला?

 
 
 

9. गाडगेबाबा कीर्तन कोठे कोठे करायचे?

 
 
 
 

10. गाडगेबाबांच्या आई-बाबांनी त्यांचे कोणते नाव ठेवले होते?

 
 

11. गाडगे महाराजांचा जन्म कोठे झाला?

 
 
 
 

12. गाडगेबाबांच्या आई-बाबांनी त्यांचे कोणते नाव ठेवले होते?

 
 
 
 

13. गाडगेबाबांनी सदावर्ते कोणत्या लोकांसाठी चालू केली?

 
 
 
 

14. वडील वारल्यानंतर त्याची आई त्याला घेवून कोणाकडे गेली?

 
 
 
 

15. गाडगेबाबा कोठेही गेल्यावर तेथे स्वच्छता करणेसाठी काय मागत ?

 
 
 
 

16. डेबुला कशाची हौस होती?

 
 
 
 

Question 1 of 16

फक्त क्लिक करून हा भाग शेअर करा.