१३. स्वच्छतेचे प्रसारक संत गाडगेबाबा | इ. तिसरी |

1. गाडगेबाबांच्या आई-बाबांनी त्यांचे कोणते नाव ठेवले होते?

 
 

2. गाडगे महाराजांचा जन्म कोठे झाला?

 
 
 

3. गाडगे महाराजांचा जन्म कोठे झाला?

 
 
 
 

4. वडील वारल्यानंतर त्याची आई त्याला घेवून कोणाकडे गेली?

 
 
 
 

5. वयाच्या कोणत्या वर्षी गाडगेबाबांनी घरादाराचा त्याग केला?

 
 
 
 

6. गाडगेबाबांची देवपूजा कोणती?

 
 
 
 

7. डेबुला कशाची हौस होती?

 
 
 
 

8. वयाच्या कोणत्या वर्षी गाडगेबाबांनी घरादाराचा त्याग केला?

 
 
 
 

9. गाडगेबाबांनी अनाथ अपंग लोकांसाठी काय चालू केले?

 
 
 
 

10. गाडगेबाबा कीर्तन कोठे कोठे करायचे?

 
 
 
 

11. गाडगेबाबांनी सदावर्ते कोणत्या लोकांसाठी चालू केली?

 
 
 
 

12. गाडगेबाबांची देवपूजा कोणती?

 
 
 
 

13. गाडगेबाबा कोठेही गेल्यावर तेथे स्वच्छता करणेसाठी काय मागत ?

 
 
 
 

14. गाडगेबाबांनी अनाथ अपंग लोकांसाठी काय चालू केले?

 
 
 
 

15. गाडगेबाबांच्या आई-बाबांनी त्यांचे कोणते नाव ठेवले होते?

 
 
 
 

16. डेबुला कशाची हौस होती?

 
 
 
 

Question 1 of 16

फक्त क्लिक करून हा भाग शेअर करा.