१४. खजिनाशोध | इ. तिसरी | मराठी Quiz | Onilne Test

1. गेटच्या बाहेर मुलांना कोण दिसले?

 
 
 
 

2. दोन गट किती जनांचे झाले?

 
 
 
 

3. मुलांनी कोणता खेळ खेळला?

 
 
 
 

4. तांदळाचे पोते कोठे होते?

 
 
 
 

5. बाईंनी सगळ्या संघांना काय दिले?

 
 
 
 

6. झाडावर चढताना कोण ओरडले?

 
 
 
 

7. खाऊ कोणाला मिळणार होता?

 
 
 
 

8. मुले दोन तास काय करणार होते?

 
 
 
 

9. व्हरांड्यातून निघाल्यावर समोर कोण दिसले?

 
 
 
 

10. खजिना कशाचा होता?

 
 
 
 

Question 1 of 10

फक्त क्लिक करून हा भाग शेअर करा.