१४. खजिनाशोध | इ. तिसरी | मराठी Quiz | Onilne Test

1. व्हरांड्यातून निघाल्यावर समोर कोण दिसले?

 
 
 
 

2. मुले दोन तास काय करणार होते?

 
 
 
 

3. गेटच्या बाहेर मुलांना कोण दिसले?

 
 
 
 

4. खजिना कशाचा होता?

 
 
 
 

5. दोन गट किती जनांचे झाले?

 
 
 
 

6. झाडावर चढताना कोण ओरडले?

 
 
 
 

7. तांदळाचे पोते कोठे होते?

 
 
 
 

8. खाऊ कोणाला मिळणार होता?

 
 
 
 

9. बाईंनी सगळ्या संघांना काय दिले?

 
 
 
 

10. मुलांनी कोणता खेळ खेळला?

 
 
 
 

Question 1 of 10

फक्त क्लिक करून हा भाग शेअर करा.