१४. खजिनाशोध | इ. तिसरी | मराठी Quiz | Onilne Test

1. बाईंनी सगळ्या संघांना काय दिले?

 
 
 
 

2. व्हरांड्यातून निघाल्यावर समोर कोण दिसले?

 
 
 
 

3. खाऊ कोणाला मिळणार होता?

 
 
 
 

4. मुलांनी कोणता खेळ खेळला?

 
 
 
 

5. दोन गट किती जनांचे झाले?

 
 
 
 

6. तांदळाचे पोते कोठे होते?

 
 
 
 

7. खजिना कशाचा होता?

 
 
 
 

8. झाडावर चढताना कोण ओरडले?

 
 
 
 

9. गेटच्या बाहेर मुलांना कोण दिसले?

 
 
 
 

10. मुले दोन तास काय करणार होते?

 
 
 
 

Question 1 of 10

फक्त क्लिक करून हा भाग शेअर करा.