१५. माझा जिल्हा माझे राज्य | इ. चौथी Quiz | परिसर अभ्यास १ online test

1. पुढील पैकी जास्त पावसाचा जिल्हा कोणता?

 
 
 
 

2. महाराष्ट्रात हळदीचे पिक —–अधिक होते?

 
 
 
 

3. महाराष्ट्रात इतर पिका पेक्षा कोणते पिक जास्त काढले जाते?

 
 
 
 

4. कोकणात तांदळाचे पिक कशा मुळे जास्त होते?

 
 
 
 

5. …………हे कोकणातील फळ आहे?

 
 
 
 

6. महाराष्ट्रातील कोणत्या विभागत सर्वात जास्त पाऊस पडतो?

 
 
 
 

7. कोकणाचे खास वैशिष्ट असणारे फळ कोणते?

 
 
 
 

8. महाराष्ट्रात कमी पाऊस कोठे पडतो?

 
 
 
 

9. पुढील पैकी कोणत्या पिकाला जास्त पाऊस लागतो?

 
 
 
 

10. पृथ्वीच्या स्वत भोवती फिरण्याच्या गतीला कोणती गती म्हणतात?

 
 
 
 

Question 1 of 10

फक्त क्लिक करून हा भाग शेअर करा.