१५. सुट्टीच्या दिवसात | इ. तिसरी | मराठी Quiz | On

1. कवितेतील घसरगुंडी कशाची आहे ?

 
 
 
 

2. नाना आजोबांच्या हातात ———- होती.

 
 
 
 

3. कॅलेंडर पाहताना सुट्टीचा दिनांक कोणत्या रंगाने दर्शवला जातो?

 
 
 
 

4. खालीलपैकी राष्ट्रीय सण कोणता ?

 
 
 
 

5. जसे किलबिलणारे – पक्षी तसे खळखळणारे – _____

 
 
 
 

6. जसे चिंच – आंबट तसे मिरची – ______

 
 
 
 

7. दिलेली समानार्थी शब्द जोडी योग्य आहे का ? उनाड –

 
 
 
 

8. सुट्टीच्या दिवसांत या कवितेचे कवी कोण आहे ?

 
 
 
 

9. यमक जुळणारा शब्द ओळखा. चट्टा – ______

 
 
 
 

10. साप्ताहिक सुट्टी कोणत्या वारी असते ?

 
 
 
 

Question 1 of 10

फक्त क्लिक करून हा भाग शेअर करा.