१६. दिवस व रात्र | इ. चौथी Quiz | परिसर अभ्यास १ online test

1. एका वर्षात किती महिने असतात?

 
 
 
 

2. चंद्र अथवा पृथ्वीशी संबंध नाही असे कालगणनेचे परिणाम कोणते?

 
 
 
 

3. पृथ्वीला एक फेरी पूर्ण करण्यास सुमारे तास लागतात?

 
 
 
 

4. पृथ्वी वरून चंद्राचा प्रकाशित भाग जेव्हा पूर्ण वर्तुळाकार दिसतो त्या रात्रीस —–रात्र म्हणतात?

 
 
 
 

5. हिवाळ्यात पक्षी घरट्यात लवकर परततात?

 
 
 
 

6. आपल्यासाठी सर्वात मोठा दिवस कोणता?

 
 
 
 

7. कोणत्या रात्री चंद्राचा प्रकाशित भाग अजिबात दिसत नाही?

 
 
 
 

8. पृथ्वीला स्वत भोवती पूर्ण करण्यास किती अवधी लागतो?

 
 
 
 

9. कोणाच्या गतीशी वर्ष संबधित आहे?

 
 
 
 

10. एक दिवस म्हणजे किती तास?

 
 
 
 

Question 1 of 10

फक्त क्लिक करून हा भाग शेअर करा.