१७. माझी जडणघडण | इ. चौथी Quiz | परिसर अभ्यास १ online test

1. आपली आजी घरातील सर्वे कामे करते हे पाहून तुम्हाला कशाचे महत्व कळते?

 
 
 
 

2. पुढील पैकी कोणाचे अनुकरण करत आपण शिकत नाही?

 
 
 
 

3. ज्या वेळी आपण आपले कामे व्यवस्थित करू लागतो तेव्हा सगळे जन —-?

 
 
 
 

4. वेगवेगळ्या ठीकानाहून आलेल्या शेजाऱ्या कडून आपल्याला —-ओळख होते?

 
 
 
 

5. आपल्या —–बघूनही आपण शिकत असतो?

 
 
 
 

6. ………………..यांनी आपले संपूर्ण आयुष्य समाज सेवेत घातले?

 
 
 
 

7. राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार —-यांच्या हस्ते दिला जातो?

 
 
 
 

8. आपल्याला सवई लावाव्यात म्हणून आपली प्रेमाची माणसे धडपडत असतात?

 
 
 
 

9. विशेष शौर्य गाजवलेल्या छोट्या मुलांना देश पातळी वरील कोणता पुरस्कार दिला जातो?

 
 
 
 

10. शेजाऱ्यांनी आपल्याला लहानपनापासून पाहिलेले असल्याने त्यांना आपल्या विषयी —-असतो?

 
 
 
 

Question 1 of 10

फक्त क्लिक करून हा भाग शेअर करा.