१७. रानपाखरा | इ. तिसरी | मराठी Quiz | Onilne Test

1. कवितेतल्या मुलीला रानपाखराबरोबर कोठे जायचे आहे?

 
 
 
 

2. सुर्य सकाळी काय चढुन येतो?

 
 
 
 

3. रानपाखरा’ या कवितेचे कवी कोण आहेत?

 
 
 
 

4. झालर कशाची आहे?

 
 
 
 

5. मुलगी आकाशात कशी जाणार आहे?

 
 
 
 

6. कवितेतल्या मुलीला भेटायला कोण येणार आहे?

 
 
 
 

7. रानपाखरू मुलीकडे केव्हा येते?

 
 
 
 

8. गोजीरी रत्ने कशाला म्हटले आहे?

 
 
 
 

9. कवितेतील मुलगी रोज सकाळी कोणाला घरी बोलावते?

 
 
 
 

10. रानपाखराचे डोळे कसे आहेत?

 
 
 
 

Question 1 of 10

फक्त क्लिक करून हा भाग शेअर करा.