१७. रानपाखरा | इ. तिसरी | मराठी Quiz | Onilne Test

1. मुलगी आकाशात कशी जाणार आहे?

 
 
 
 

2. रानपाखराचे डोळे कसे आहेत?

 
 
 
 

3. रानपाखरू मुलीकडे केव्हा येते?

 
 
 
 

4. कवितेतल्या मुलीला भेटायला कोण येणार आहे?

 
 
 
 

5. सुर्य सकाळी काय चढुन येतो?

 
 
 
 

6. झालर कशाची आहे?

 
 
 
 

7. रानपाखरा’ या कवितेचे कवी कोण आहेत?

 
 
 
 

8. कवितेतल्या मुलीला रानपाखराबरोबर कोठे जायचे आहे?

 
 
 
 

9. गोजीरी रत्ने कशाला म्हटले आहे?

 
 
 
 

10. कवितेतील मुलगी रोज सकाळी कोणाला घरी बोलावते?

 
 
 
 

Question 1 of 10

फक्त क्लिक करून हा भाग शेअर करा.