१९. चला, बेरीज करूया | इ. पहिली Quiz | गणित online test

1. ३+३=

 
 
 
 

2.

 
 
 
 

3.

 
 
 
 

4. ४+२=

 
 
 
 

5.

 
 
 
 

6. १+०=

 
 
 
 

7.

 
 
 
 

8. ५+०=

 
 
 
 

9.

 
 
 
 

10. ७+१=

 
 
 
 

Question 1 of 10

फक्त क्लिक करून हा भाग शेअर करा.