१९. चला, बेरीज करूया | इ. पहिली Quiz | गणित online test

1.

 
 
 
 

2.

 
 
 
 

3. २+३=

 
 
 
 

4.

 
 
 
 

5.

 
 
 
 

6.

 
 
 
 

7.

 
 
 
 

8.

 
 
 
 

9. १+०=

 
 
 
 

10.

 
 
 
 

Question 1 of 10

फक्त क्लिक करून हा भाग शेअर करा.