१९. माझी आनंददायी शाळा | इ. चौथी Quiz | परिसर अभ्यास १ online test

1. मित्र मैत्रिणीच्या ——आपल्याला त्यांच्या गरजा समजू शकतात?

 
 
 
 

2. आपल्यला चाली रिती भाषा जेवण्याखाण्याच्या सवयी वेगवेगळ्या असल्या तरी ——म्हणून आपण एकमेकासाराखेच आहोत?

 
 
 
 

3. आपण घरी कोणत्या भाषेत बोलतो?

 
 
 
 

4. अनेक प्रकारच्या —-प्रत्येकाच्या गरजा निरनिराळ्या असतात?

 
 
 
 

5. प्रत्येकाच्या गरजा —असतात?

 
 
 
 

6. मुलीला शिक्षणासाठी —-अनेक सुविधा उपलब्ध करून दिल्या आहेत?

 
 
 
 

7. शाळेत शिकण्याचा आनंद प्रत्येक —–मिळाला पाहिजे?

 
 
 
 

8. आपल्या आजी आजोबाना आपल्या बद्दल —-वाटत असते?

 
 
 
 

9. वेगवेगळय मातृ भाषा असलेले मित्र आपल्यला कोणामुळे मिळतात?

 
 
 
 

10. आपल्या कुटुबातील आणि परिसरातील व्यक्तीच्या समजून घेऊन त्यांना मदत करणे म्हणजे —–असणे होय?

 
 
 
 

Question 1 of 10

फक्त क्लिक करून हा भाग शेअर करा.