१९. सुगी | इ. तिसरी | मराठी Quiz | Onilne Test

1. कवितेच्या कवयित्री कोण आहेत?

 
 
 
 

2. कोण ओलीचिंब झाली आहेत?

 
 
 
 

3. चिंचेचे हातपाय कसे झाले आहेत?

 
 
 
 

4. गाणे कोण गाऊ लागले?

 
 
 
 

5. कवितेचे नाव काय आहे?

 
 
 
 

6. आगटी कधी पेटवतात?

 
 
 
 

7. बोरी कोठे पिकली आहेत?

 
 
 
 

8. लोकांचे हात कसे झाले?

 
 
 
 

9. पेरू कसे आहेत?

 
 
 
 

10. वळणावरचे झाड थंडीमुळे कसे करु लागले?

 
 
 
 

Question 1 of 10

फक्त क्लिक करून हा भाग शेअर करा.