१९. सुगी | इ. तिसरी | मराठी Quiz | Onilne Test

1. आगटी कधी पेटवतात?

 
 
 
 

2. गाणे कोण गाऊ लागले?

 
 
 
 

3. बोरी कोठे पिकली आहेत?

 
 
 
 

4. कोण ओलीचिंब झाली आहेत?

 
 
 
 

5. चिंचेचे हातपाय कसे झाले आहेत?

 
 
 
 

6. कवितेचे नाव काय आहे?

 
 
 
 

7. वळणावरचे झाड थंडीमुळे कसे करु लागले?

 
 
 
 

8. पेरू कसे आहेत?

 
 
 
 

9. लोकांचे हात कसे झाले?

 
 
 
 

10. कवितेच्या कवयित्री कोण आहेत?

 
 
 
 

Question 1 of 10

फक्त क्लिक करून हा भाग शेअर करा.