१. लहान – मोठा | इ. पहिली Quiz | गणित

1. खालील चित्रातील छोटा कुत्रा ओळख

 
 

2. खालील चित्रातील छोटे घड्याळ ओळख

 
 

3. खालील चित्रातील मोठे भांडे ओळख

 
 

4. खालील चित्रातील मोठाचेंडू ओळख

 
 

5. खालील चित्रातील मोठाचेंडू ओळख

 
 

6. खालील चित्रातील छोटे भांडे ओळख

 
 

7. खालील चित्रातील मोठे घड्याळ ओळख

 
 

8. खालील चित्रातील छोटे झाड ओळख

 
 

9. खालील चित्रातील मोठे झाड ओळख

 
 

10. खालील चित्रातील मोठी गाडी ओळख

 
 

Question 1 of 10

फक्त क्लिक करून हा भाग शेअर करा.