२०. माझी जबाबदारी आणि संवेदनशीलता | इ. चौथी Quiz | परिसर अभ्यास १ online test

1. कर्ण बधीरासाठी सांकेतिक खुणाच्या विशेष बातम्या —-सादर केल्या जातात?

 
 
 
 

2. दृष्टिहीन व्यक्ती —–लिपीचा वापर करून लिहू वाचू शकतात?

 
 
 
 

3. आपण आपल्याला आवडलेली गोष्टी आपल्या दृष्टिहीन मित्राला किवा मैत्रिणीला —–दाखवू शकतो?

 
 
 
 

4. आपल्या देशातील —-हा आजार हद्द पार करण्यात आपल्याला यश मिळालेले आहे?

 
 
 
 

5. पुढील पैकी कोणा विषयी आपण सर्वात कमी संवेदनशील असले तरी चालु शकेल?

 
 
 
 

6. आजारी मासानाची कोणाच्या सल्ल्यानुसार काळजी घ्यावी?

 
 
 
 

7. परदेशातील काही इस्पितळात आता आजारी माणसांच्या सेवा शुश्रूषेसाठी —–वापर केला जातो?

 
 
 
 

8. आपल्या आजी आजोबाना आपल्या बद्दल —-वाटत असते?

 
 
 
 

9. दृष्टिहीन व्यक्ती —-काठीच्या मदतीने सार्वजनिक ठिकाणी मन मोकळेपणाने वावरू शकतात?

 
 
 
 

10. छोट्या मोठ्या दुखापतीवर प्रथमोचार करून आजारी माणसाला —घेऊन जावे?

 
 
 
 

Question 1 of 10

फक्त क्लिक करून हा भाग शेअर करा.