२०.वर्षाचे महिने बारा | इ. दुसरी Quiz | गणित online test

1. लिप वर्ष किती दिवसाचे असते?

 
 
 
 

2. 3००सेकंद म्हणजे किती मिनीट

 
 
 
 

3. १वर्ष म्हणजे किती दिवस?

 
 
 
 

4. ५दिवस म्हणजे किती तास?

 
 
 
 

5. १महिना म्हणजे किती दिवस?

 
 
 
 

6. १वर्ष म्हणजे किती महिने?

 
 
 
 

7. १तास म्हणजे किती सेकंद

 
 
 
 

8. जानेवारी महिन्यात किती दिवस असतात?

 
 
 
 

9. १मिनीट म्हणजे किती सेकंद

 
 
 
 

10. १दिवस म्हणजे किती तास?

 
 
 
 

Question 1 of 10

फक्त क्लिक करून हा भाग शेअर करा.