२०.वर्षाचे महिने बारा | इ. दुसरी Quiz | गणित online test

1. 3००सेकंद म्हणजे किती मिनीट

 
 
 
 

2. १वर्ष म्हणजे किती दिवस?

 
 
 
 

3. १वर्ष म्हणजे किती महिने?

 
 
 
 

4. १मिनीट म्हणजे किती सेकंद

 
 
 
 

5. १तास म्हणजे किती सेकंद

 
 
 
 

6. ५दिवस म्हणजे किती तास?

 
 
 
 

7. लिप वर्ष किती दिवसाचे असते?

 
 
 
 

8. १महिना म्हणजे किती दिवस?

 
 
 
 

9. १दिवस म्हणजे किती तास?

 
 
 
 

10. जानेवारी महिन्यात किती दिवस असतात?

 
 
 
 

Question 1 of 10

फक्त क्लिक करून हा भाग शेअर करा.
  • 1
    Share