२०.वर्षाचे महिने बारा | इ. दुसरी Quiz | गणित online test

1. १तास म्हणजे किती सेकंद

 
 
 
 

2. १मिनीट म्हणजे किती सेकंद

 
 
 
 

3. १वर्ष म्हणजे किती दिवस?

 
 
 
 

4. 3००सेकंद म्हणजे किती मिनीट

 
 
 
 

5. १दिवस म्हणजे किती तास?

 
 
 
 

6. १वर्ष म्हणजे किती महिने?

 
 
 
 

7. लिप वर्ष किती दिवसाचे असते?

 
 
 
 

8. १महिना म्हणजे किती दिवस?

 
 
 
 

9. जानेवारी महिन्यात किती दिवस असतात?

 
 
 
 

10. ५दिवस म्हणजे किती तास?

 
 
 
 

Question 1 of 10

फक्त क्लिक करून हा भाग शेअर करा.