२०.वर्षाचे महिने बारा | इ. दुसरी Quiz | गणित online test

1. १वर्ष म्हणजे किती महिने?

 
 
 
 

2. १दिवस म्हणजे किती तास?

 
 
 
 

3. १तास म्हणजे किती सेकंद

 
 
 
 

4. १मिनीट म्हणजे किती सेकंद

 
 
 
 

5. जानेवारी महिन्यात किती दिवस असतात?

 
 
 
 

6. १वर्ष म्हणजे किती दिवस?

 
 
 
 

7. 3००सेकंद म्हणजे किती मिनीट

 
 
 
 

8. ५दिवस म्हणजे किती तास?

 
 
 
 

9. लिप वर्ष किती दिवसाचे असते?

 
 
 
 

10. १महिना म्हणजे किती दिवस?

 
 
 
 

Question 1 of 10

फक्त क्लिक करून हा भाग शेअर करा.
  • 1
    Share