२१.संख्यंचा लहानमोठेपणा | इ. दुसरी Quiz | गणित online test

1. पुढील संख्येतील लहान संख्या ओळख : २३ , १४

 
 
 
 

2. पुढील संख्येतील लहान संख्या ओळख : १३ , ११

 
 
 
 

3. खालीलपैकी लहान संख्या कोणती?

 
 
 
 

4. 17 ही संख्या 25 पेक्षा कीती ने लहान आहे?

 
 
 
 

5. खालीलपैकी सर्वात लहान संख्या कोणती?

 
 
 
 

6. पुढील संख्येतील लहान संख्या ओळख : ११ , १०

 
 
 
 

7. 22 ही संख्या 30 पेक्षा किती ने लहान आहे?

 
 
 
 

8. पुढील संख्येत लहान मोठेपणा ओळखा आणि < किंवा > यापैकी योग्य चिन्हाची निवड कर ३ [__] ७

 
 
 
 

9. पुढील संख्येतील लहान संख्या ओळख : १३ , १५

 
 
 
 

10. ५६ ५८ ५३ ५९ या पैकी लहान संख्या कोणती?

 
 
 
 

Question 1 of 10

फक्त क्लिक करून हा भाग शेअर करा.