२१.संख्यंचा लहानमोठेपणा | इ. दुसरी Quiz | गणित online test

1. 22 ही संख्या 30 पेक्षा किती ने लहान आहे?

 
 
 
 

2. पुढील संख्येतील लहान संख्या ओळख : २१ , १३

 
 
 
 

3. १५ ही संख्या २० पेक्षा किती ने लहान आहे?

 
 
 
 

4. २५ ही संख्या २७ पेक्षा किती ने लहान आहे?

 
 
 
 

5. पुढील संख्येत लहान मोठेपणा ओळखा आणि < किंवा > यापैकी योग्य चिन्हाची निवड कर १३ [__] ६

 
 
 
 

6. पुढील संख्येतील लहान संख्या ओळख : १३ , १५

 
 
 
 

7. 17 ही संख्या 25 पेक्षा कीती ने लहान आहे?

 
 
 
 

8. २३ २८ २६ २४ या पैकी सर्वात मोठी संख्या कोणती?

 
 
 
 

9. खालीलपैकी सर्वात लहान संख्या कोणती?

 
 
 
 

10. पुढील संख्येत लहान मोठेपणा ओळखा आणि < किंवा > यापैकी योग्य चिन्हाची निवड कर ७ [__] १७

 
 
 
 

Question 1 of 10

फक्त क्लिक करून हा भाग शेअर करा.
  • 1
    Share