२१.संख्यंचा लहानमोठेपणा | इ. दुसरी Quiz | गणित online test

1. पुढील संख्येतील लहान संख्या ओळख : ४ , ९

 
 
 
 

2. २३ २८ २६ २४ या पैकी सर्वात मोठी संख्या कोणती?

 
 
 
 

3. खालीलपैकी सर्वात लहान संख्या कोणती?

 
 
 
 

4. पुढील संख्येत लहान मोठेपणा ओळखा आणि < किंवा > यापैकी योग्य चिन्हाची निवड कर १४ [__] १२

 
 
 
 

5. पुढील संख्येत लहान मोठेपणा ओळखा आणि < किंवा > यापैकी योग्य चिन्हाची निवड कर २१ [__] १६

 
 
 
 

6. 45 ही संख्या 40 पेक्षा किती ने मोठी आहे?

 
 
 
 

7. 50 ही संख्या 25 पेक्षा किती ने मोठी आहे?

 
 
 
 

8. पुढील संख्येतील लहान संख्या ओळख : ११ , १०

 
 
 
 

9. पुढील संख्येत लहान मोठेपणा ओळखा आणि < किंवा > यापैकी योग्य चिन्हाची निवड कर २ [__] १३

 
 
 
 

10. 12 ही संख्या 25 पेक्षा किती ने लहान आहे?

 
 
 
 

Question 1 of 10

फक्त क्लिक करून हा भाग शेअर करा.
  • 1
    Share