२१.संख्यंचा लहानमोठेपणा | इ. दुसरी Quiz | गणित online test

1. खालीलपैकी लहान संख्या कोणती?

 
 
 
 

2. ५६ ५८ ५३ ५९ या पैकी लहान संख्या कोणती?

 
 
 
 

3. खालीलपैकी मोठी संख्या कोणती?

 
 
 
 

4. 27 ही संख्या 27 पेक्षा किती ने लहान अथवा मोठी आहे?

 
 
 
 

5. पुढील संख्येत लहान मोठेपणा ओळखा आणि < किंवा > यापैकी योग्य चिन्हाची निवड कर १३ [__] ८

 
 
 
 

6. पुढील संख्येत लहान मोठेपणा ओळखा आणि < किंवा > यापैकी योग्य चिन्हाची निवड कर २ [__] १३

 
 
 
 

7. पुढील संख्येत लहान मोठेपणा ओळखा आणि < किंवा > यापैकी योग्य चिन्हाची निवड कर ३ [__] ११

 
 
 
 

8. १७ ही संख्या १२ पेक्षा किती ने मोठीआहे?

 
 
 
 

9. १५ ही संख्या २० पेक्षा किती ने लहान आहे?

 
 
 
 

10. 40 ही संख्या 31 पेक्षा किती ने मोठी आहे?

 
 
 
 

Question 1 of 10

फक्त क्लिक करून हा भाग शेअर करा.
  • 1
    Share