२१. समूहजीवनासाठी व्यवस्थापन | इ. चौथी Quiz | परिसर अभ्यास १ online test

1. स्थानिक पातळीवरील कारभार कोणाकडून पहिला जातो?

 
 
 
 

2. आजच्या काळात नियम —बचावते?

 
 
 
 

3. परिसरातील लीकांच्या गरजा पुरवण्यासाठी जबाबदारी कोणावर असते?

 
 
 
 

4. आपल्या देशाचे संविधान केव्हा तयार करण्यात आले?

 
 
 
 

5. पुढील पैकी कोणासाठी व्यवस्थापन महत्वाचे असते?

 
 
 
 

6. भारतात वाहने नेहमी रस्त्याच्या —-चालवावीत हा नियम आहे?

 
 
 
 

7. आपण निवडून दिलेले प्रतिनिधी —–देशाच्या कारभार पाहतात?

 
 
 
 

8. समाजाची वाटचाल कोणत्या दिशेने व्हावी याविषयीच्या तरतुदी —-असतात?

 
 
 
 

9. स्थानिक शासन संस्था पुढील पैकी कोणते काम करीत नाही?

 
 
 
 

10. पुढील पैकी कोणते प्रतिनिधी पद स्थानिक शासन संस्थेत नसते?

 
 
 
 

Question 1 of 10

फक्त क्लिक करून हा भाग शेअर करा.