२१. समूहजीवनासाठी व्यवस्थापन | इ. चौथी Quiz | परिसर अभ्यास १ online test

1. आपल्या देशाचे संविधान केव्हा तयार करण्यात आले?

 
 
 
 

2. स्थानिक शासन संस्था पुढील पैकी कोणते काम करीत नाही?

 
 
 
 

3. पूर्वी नियम समाजातील —-ठरत असत?

 
 
 
 

4. पुढील पैकी कोणासाठी व्यवस्थापन महत्वाचे असते?

 
 
 
 

5. समाजाची वाटचाल कोणत्या दिशेने व्हावी याविषयीच्या तरतुदी —-असतात?

 
 
 
 

6. प्रत्येक शाळेला सर्व विषयाचे —-असते?

 
 
 
 

7. प्रत्येक समाजात कोणती गोष्ट कशी करायची याची दिशा —-मिळते?

 
 
 
 

8. पुढील पैकी कोणते प्रतिनिधी पद स्थानिक शासन संस्थेत नसते?

 
 
 
 

9. स्थानिक पातळीवरील कारभार कोणाकडून पहिला जातो?

 
 
 
 

10. स्थानिक शासन सास्थावर लोक त्यांचे —-निवडून देतात?

 
 
 
 

Question 1 of 10

फक्त क्लिक करून हा भाग शेअर करा.