२२. आपल्या गरजा कोण पुरवतात

खाली दिलेल्या या घटकावर आधारीत प्रश्न व त्याचे चार पर्याय दिले आहेत. ज्यावेळी Next बटनावर क्लिक कराल त्याचवेळी पुढील प्रश्न दिसेल. प्रश्न व उत्तर त्याच त्या क्रमांकावर येणार नाहीत. दुसऱ्या वेळी जेव्हा प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न कराल त्यावेळी प्रश्न व उत्तराचा क्रमांक बदललेला दिसेल.

1. मोठा कारखाना कोणत्या उद्योगात येतेा

 
 
 
 

2. खालीलपैकी योग्य साखळी कोणती?

 
 
 
 

3. मैद्यापासुन काय बनवतात ?

 
 
 
 

4. गुळ कोणत्या पिकापासुन तयार करतात ?

 
 
 
 

5. कोण सजीवांच्या सर्व गरजा पुरवतात ?

 
 
 
 

6. हस्तोद्योग किंवा कुटीरद्योग कोणते ?

 
 
 
 

7. पूर्वी माणूस खाण्यासाठी भटकंती का करत असे?

 
 
 
 

8. सोलापुरची काय प्रसिदध आहे ?.

 
 
 
 

9. पैठणची काय प्रसिदध आहे ?

 
 
 
 

10. शेतीला पुरक व्यवसाय कोणते ?

 
 
 
 

Question 1 of 10

फक्त क्लिक करून हा भाग शेअर करा.