२३. नैसर्गिक आपत्ती | इ. चौथी Quiz | परिसर अभ्यास

1. त्सुनामी कधी येते ?

 
 
 
 

2. पुढील पैकी कोणती गोष्ट नैसर्गिक गोष्ट नाही ?

 
 
 
 

3. पुढील पैकी नसर्गिक आपत्ती कोणती ?

 
 
 
 

4. पूर कधी येतो ?

 
 
 
 

5. रेडा किवा बैल लावून —–फिरवले जाते ?

 
 
 
 

6. पुढील पैकी कोणती गोष्ट मानव निर्मित नाही ?

 
 
 
 

7. पुढील पैकी कोणता परिणाम पुरामुळे होतो ?

 
 
 
 

8. कोणत्या आपत्ती मुळे घरे कोसळतात व ढिगाऱ्याखाली माणसे सापडतात ?

 
 
 
 

9. पाण्याचा वापर का वाढला ?

 
 
 
 

10. जमिनीत मुरलेल्या पाण्याचा साठा झपाट्याने का कमी होत आहे ?

 
 
 
 

Question 1 of 10

फक्त क्लिक करून हा भाग शेअर करा.