२४.चला, संख्या तयार करुया | इ. दुसरी Quiz | गणित online test

1. दिलेल्या अंकावरून दोन अंकी मोठी संख्या तयार करा. ९ ,४

 
 
 
 

2. दिलेल्या अंकावरून दोन अंकी मोठी संख्या तयार करा. २, ४

 
 
 
 

3. दिलेल्या अंकावरून दोन अंकी लहान संख्या तयार करा. ७ ,४

 
 
 
 

4. दिलेल्या अंकावरून दोन अंकी मोठी संख्या तयार करा. ५ ,१

 
 
 
 

5. दिलेल्या अंकावरून दोन अंकी मोठी संख्या तयार करा. ५ ,७

 
 
 
 

6. दिलेल्या अंकावरून दोन अंकी मोठी संख्या तयार करा. ४ ,१

 
 
 
 

7. दिलेल्या अंकावरून दोन अंकी लहान संख्या तयार करा. ६ ,२

 
 
 
 

8. दिलेल्या अंकावरून दोन अंकी लहान संख्या तयार करा. ९ ,१

 
 
 
 

9. दिलेल्या अंकावरून दोन अंकी लहान संख्या तयार करा. ३ ,८

 
 
 
 

10. दिलेल्या अंकावरून दोन अंकी मोठी संख्या तयार करा. 3 ,८

 
 
 
 

Question 1 of 10

फक्त क्लिक करून हा भाग शेअर करा.