२७.मिळवू चित्रातून माहिती | इ. दुसरी Quiz | गणित online test

1. ४ दशक व ७ एकक वापरून संख्येचा योग्य पर्याय निवडा

 
 
 
 

2. ४ दशक व ३ एकक वापरून संख्येचा योग्य पर्याय निवडा

 
 
 
 

3. ६ दशक व २ एकक वापरून संख्येचा योग्य पर्याय निवडा

 
 
 
 

4. २ दशक व १ एकक वापरून संख्येचा योग्य पर्याय निवडा

 
 
 
 

5. ४ दशक व ५ एकक वापरून संख्येचा योग्य पर्याय निवडा

 
 
 
 

6. ३ दशक व ५ एकक वापरून संख्येचा योग्य पर्याय निवडा

 
 
 
 

7. ५ दशक व २ एकक वापरून संख्येचा योग्य पर्याय निवडा

 
 
 
 

8. ५ दशक व १ एकक वापरून संख्येचा योग्य पर्याय निवडा

 
 
 
 

9. ५ दशक व ३ एकक वापरून संख्येचा योग्य पर्याय निवडा

 
 
 
 

10. ४ दशक व ७ एकक वापरून संख्येचा योग्य पर्याय निवडा

 
 
 
 

Question 1 of 10

फक्त क्लिक करून हा भाग शेअर करा.
  • 1
    Share