३७.गुणाकार पूर्व तयारी | इ. दुसरी Quiz | गणित online test

1. पाच हे दोन वेळा घेतले तर किती होतील ?

 
 
 
 

2. तीन हे आठ वेळा घेतले तर किती होतील ?

 
 
 
 

3. नऊ हे दहा वेळा घेतले तर किती होतील ?

 
 
 
 

4. चार हे दोन वेळा घेतले तर किती होतील ?

 
 
 
 

5. पाच हे दहा वेळा घेतले तर किती होतील ?

 
 
 
 

6. सात हे सात वेळा घेतले तर किती होतील ?

 
 
 
 

7. चार हे एक वेळा घेतले तर किती होतील ?

 
 
 
 

8. दोन हे दोन वेळा घेतले तर किती होतील ?

 
 
 
 

9. दोन हे दहा वेळा घेतले तर किती होतील ?

 
 
 
 

10. आठ हे एक वेळा घेतले तर किती होतील ?

 
 
 
 

Question 1 of 10

फक्त क्लिक करून हा भाग शेअर करा.
  • 1
    Share