३७.गुणाकार पूर्व तयारी | इ. दुसरी Quiz | गणित online test

1. आठ हे सहा वेळा घेतले तर किती होतील ?

 
 
 
 

2. चार हे चार वेळा घेतले तर किती होतील ?

 
 
 
 

3. तीन हे आठ वेळा घेतले तर किती होतील ?

 
 
 
 

4. पाच हे चार वेळा घेतले तर किती होतील ?

 
 
 
 

5. सात हे आठ वेळा घेतले तर किती होतील ?

 
 
 
 

6. आठ हे सात वेळा घेतले तर किती होतील ?

 
 
 
 

7. नऊ हे सहा वेळा घेतले तर किती होतील ?

 
 
 
 

8. चार हे पाच वेळा घेतले तर किती होतील ?

 
 
 
 

9. पाच हे दहा वेळा घेतले तर किती होतील ?

 
 
 
 

10. चार हे दोन वेळा घेतले तर किती होतील ?

 
 
 
 

Question 1 of 10

फक्त क्लिक करून हा भाग शेअर करा.
1
Share