३७.गुणाकार पूर्व तयारी | इ. दुसरी Quiz | गणित online test

1. सात हे पाच वेळा घेतले तर किती होतील ?

 
 
 
 

2. आठ हे पाच वेळा घेतले तर किती होतील ?

 
 
 
 

3. तीन हे पाच वेळा घेतले तर किती होतील ?

 
 
 
 

4. आठ हे दहा वेळा घेतले तर किती होतील ?

 
 
 
 

5. नऊ हे नऊ वेळा घेतले तर किती होतील ?

 
 
 
 

6. तीन हे सात वेळा घेतले तर किती होतील ?

 
 
 
 

7. दोन हे तीन वेळा घेतले तर किती होतील ?

 
 
 
 

8. आठ हे चार वेळा घेतले तर किती होतील ?

 
 
 
 

9. दोन हे चार वेळा घेतले तर किती होतील ?

 
 
 
 

10. दोन हे एक वेळा घेतले तर किती होतील ?

 
 
 
 

Question 1 of 10

फक्त क्लिक करून हा भाग शेअर करा.
  • 1
    Share