३७.गुणाकार पूर्व तयारी | इ. दुसरी Quiz | गणित online test

1. चार हे पाच वेळा घेतले तर किती होतील ?

 
 
 
 

2. पाच हे तीन वेळा घेतले तर किती होतील ?

 
 
 
 

3. नऊ हे नऊ वेळा घेतले तर किती होतील ?

 
 
 
 

4. नऊ हे चार वेळा घेतले तर किती होतील ?

 
 
 
 

5. सहा हे तीन वेळा घेतले तर किती होतील ?

 
 
 
 

6. सहा हे एक वेळा घेतले तर किती होतील ?

 
 
 
 

7. आठ हे दहा वेळा घेतले तर किती होतील ?

 
 
 
 

8. तीन हे आठ वेळा घेतले तर किती होतील ?

 
 
 
 

9. नऊ हे आठ वेळा घेतले तर किती होतील ?

 
 
 
 

10. पाच हे सात वेळा घेतले तर किती होतील ?

 
 
 
 

Question 1 of 10

फक्त क्लिक करून हा भाग शेअर करा.