३७.गुणाकार पूर्व तयारी | इ. दुसरी Quiz | गणित online test

1. चार हे सहा वेळा घेतले तर किती होतील ?

 
 
 
 

2. नऊ हे नऊ वेळा घेतले तर किती होतील ?

 
 
 
 

3. पाच हे सात वेळा घेतले तर किती होतील ?

 
 
 
 

4. तीन हे चार वेळा घेतले तर किती होतील ?

 
 
 
 

5. पाच हे आठ वेळा घेतले तर किती होतील ?

 
 
 
 

6. आठ हे दहा वेळा घेतले तर किती होतील ?

 
 
 
 

7. सात हे तीन वेळा घेतले तर किती होतील ?

 
 
 
 

8. पाच हे एक वेळा घेतले तर किती होतील ?

 
 
 
 

9. सात हे सात वेळा घेतले तर किती होतील ?

 
 
 
 

10. चार हे एक वेळा घेतले तर किती होतील ?

 
 
 
 

Question 1 of 10

फक्त क्लिक करून हा भाग शेअर करा.
  • 1
    Share