३७.गुणाकार पूर्व तयारी | इ. दुसरी Quiz | गणित online test

1. आठ हे पाच वेळा घेतले तर किती होतील ?

 
 
 
 

2. पाच हे दहा वेळा घेतले तर किती होतील ?

 
 
 
 

3. नऊ हे तीन वेळा घेतले तर किती होतील ?

 
 
 
 

4. चार हे एक वेळा घेतले तर किती होतील ?

 
 
 
 

5. नऊ हे नऊ वेळा घेतले तर किती होतील ?

 
 
 
 

6. नऊ हे दोन वेळा घेतले तर किती होतील ?

 
 
 
 

7. पाच हे एक वेळा घेतले तर किती होतील ?

 
 
 
 

8. चार हे चार वेळा घेतले तर किती होतील ?

 
 
 
 

9. सात हे आठ वेळा घेतले तर किती होतील ?

 
 
 
 

10. दोन हे आठ वेळा घेतले तर किती होतील ?

 
 
 
 

Question 1 of 10

फक्त क्लिक करून हा भाग शेअर करा.
  • 1
    Share