३८. आत – बाहेर, रुंद – अरुंद | इ. पहिली Quiz | गणित online test

1. निरीक्षण कर व क्रमाने येणारे पुढील दोन अंक ओळख.

 
 
 
 

2. चित्रातील प्रश्न वाचून आकार मोज.

 
 
 
 

3. निरीक्षण कर व क्रमाने येणारे पुढील तीन अंक ओळख.

 
 
 
 

4. चित्रातील प्रश्न वाचून आकार मोज.

 
 
 
 

5. निरीक्षण कर व क्रमाने येणारे पुढील तीन अंक ओळख.

 
 
 
 

6. निरीक्षण कर व क्रमाने येणारे पुढील दोन अंक ओळख.

 
 
 
 

7. निरीक्षण कर व क्रमाने येणारे पुढील तीन चित्रे ओळख.

 
 
 
 

8. निरीक्षण कर व क्रमाने येणारे पुढील तीन चित्रे ओळख.

 
 
 
 

9. चित्रातील प्रश्न वाचून आकार मोज.

 
 
 
 

10. निरीक्षण कर व क्रमाने येणारे पुढील तीन चित्रे ओळख.

 
 
 
 

Question 1 of 10

फक्त क्लिक करून हा भाग शेअर करा.