४०. लांब – आखूड | इ. पहिली Quiz | गणित online test

1. खालीलपैकी सर्वात लांब वस्तू निवडा .

 
 
 

2. खालीलपैकी सर्वात लांब गाडी निवडा .

 
 
 

3. खालीलपैकी सर्वात आखूड वस्तू निवडा .

 
 
 

4. खालीलपैकी सर्वात आखूड आळी निवडा .

 
 
 

5. खालीलपैकी सर्वात आखूड आळी निवडा .

 
 
 

6. खालीलपैकी सर्वात लांब वस्तू निवडा .

 
 

7. खालीलपैकी सर्वात लांब वस्तू निवडा .

 
 

8. खालीलपैकी सर्वात लांब वस्तू निवडा .

 
 
 
 

9. खालीलपैकी सर्वात लांब आळी निवडा .

 
 
 

10. खालीलपैकी सर्वात लांब आळी निवडा .

 
 
 

Question 1 of 10

फक्त क्लिक करून हा भाग शेअर करा.