४२. उंच – ठेंगणा | इ. पहिली Quiz | गणित online test

1. ठेंगण्या वस्तूला ओळख.

 
 
 

2. ठेंगण्या वस्तूला ओळख.

 
 
 

3. सर्वात लहान झाड किती क्रमांकावर आहे?

 
 
 

4. ठेंगण्या वस्तूला ओळख.

 
 
 

5. सर्वात उंच झाड किती क्रमांकावर आहे?

 
 
 

6. सर्वात उंच कुत्रा किती क्रमांकावर आहे?

 
 
 

7. उंच वस्तू ओळख.

 
 
 

8. ठेंगण्या वस्तूला ओळख.

 
 
 

9. सर्वात उंच खांब किती क्रमांकावर आहे?

 
 
 

10. मध्यम उंचीचा खांब कितव्या क्रमांकावर आहे?

 
 
 

Question 1 of 10

फक्त क्लिक करून हा भाग शेअर करा.