४३. सर्वांत उंच – सर्वांत ठेंगणा | इ. पहिली Quiz | गणित online test

1. मध्यम उंचीचा खांब कितव्या क्रमांकावर आहे?

 
 
 

2. ठेंगण्या वस्तूला ओळख.

 
 
 

3. ठेंगण्या वस्तूला ओळख.

 
 
 

4. उंच वस्तू ओळख.

 
 
 

5. उंच वस्तू ओळख.

 
 
 

6. उंच वस्तू ओळख.

 
 
 

7. सर्वात उंच झाड किती क्रमांकावर आहे?

 
 
 

8. ठेंगण्या वस्तूला ओळख.

 
 
 

9. सर्वात ठेंगणा कुत्रा किती क्रमांकावर आहे?

 
 
 

10. ठेंगण्या वस्तूला ओळख.

 
 
 

11. सर्वात कमी उंचीचा खांब कितव्या क्रमांकावर आहे?

 
 
 

12. सर्वात उंच खांब किती क्रमांकावर आहे?

 
 
 

13. सर्वात उंच कुत्रा किती क्रमांकावर आहे?

 
 
 

14. सर्वात लहान झाड किती क्रमांकावर आहे?

 
 
 

15. उंच वस्तू ओळख.

 
 
 

Question 1 of 15

फक्त क्लिक करून हा भाग शेअर करा.